Venujeme sa:

  • všeobecnej starostlivosti pacientov zaradených do nášho poistného kmeňa
  • preventívnych prehliadkam dospelých ( možnosť realizácie každé dva roky z úhrady verejného zdravotného poistenia, pričom rozsah realizovaných výkonov závisí od typu poisťovne a veku poistenca)
  • preventívnym prehliadkam na vyžiadanie za zamestnávateľa ( vstupné, periodické, výstupné)-  hradí žiadateľ  
  • možnosť realizácie PREDOPERAČNÝCH vyšetrení u nás evidovaných pacientov ( prosíme sa na termín objednať)
Prístrojové vybavenie: 
  • CRP - prístrojové vybavenie na odlíšenie bakteriálnych a vírusových infekcií
  • ABI - prístrojové vybavenie na včasnú diagnostiku ischemickej choroby ciev dolných končatín
  • AED - automatický externý defibrilátor
©2017 SANA s.r.o.

Search